Brand
Help
Camera
Help
Nikon D5600
Lens category
Help
Nikon D5600

Nikon D5600 Macro lenses made by Lensbaby

#1

Lensbaby Velvet 56mm f/1.6 Nikon F

Lensbaby Velvet 56mm f/1.6 Nikon F
Help
Weight 400 g
Help
Tilt-shift No
Help
Auto focus No
Help
Min focal length 56 mm
Help
Zoom range 1x
Help
Max focal length 56 mm
Help
Fisheye No
Help
Aperture f/1.6
#2

Lensbaby Velvet 56mm f/1.6 SE Nikon F

Lensbaby Velvet 56mm f/1.6 SE Nikon F
Help
Weight 400 g
Help
Tilt-shift No
Help
Auto focus No
Help
Min focal length 56 mm
Help
Zoom range 1x
Help
Max focal length 56 mm
Help
Fisheye No
Help
Aperture f/1.6