Nikon Nikkor 20mm f/2.8D Photo #36 Hoàng hôn trên sông Sài gòn

Loading...
Shot with a Nikon D90 in August 2011.

Technical Details

Nikon D90
f/11
1/1000 s
20 mm
200 ISO
1500x996px